Raaka -aineiden lyhytaikaiset hinnat pysyvät korkeina, mutta tuen puute keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä
Raaka -aineiden hintoja tukevat tekijät ovat edelleen lyhyellä aikavälillä. Toisaalta löysä taloudellinen ympäristö jatkui. Toisaalta tarjonnan pullonkaulat vaivaavat edelleen maailmaa. Raaka -aineiden hinnoilla on kuitenkin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä useita rajoituksia. Ensinnäkin hyödykkeiden hinnat ovat liian korkeat. Toiseksi tarjontapuolen rajoituksia on vähitellen kevennetty. Kolmanneksi rahapolitiikka Euroopassa ja Yhdysvalloissa on vähitellen normalisoitunut. Neljänneksi, tarjonnan varmistamisen ja kotimaisten hyödykkeiden hintojen vakauttamisen vaikutus on vähitellen poistunut.


Viestin aika: syys-05-2021